Vähän historiaa...

Kulttuuripalkinto v. 2013

Akaan kaupungin vapaa-aikalautakunta valitsi vuoden 2013 kulttuuripalkinnon saajaksi TaideAkaa ry:n. Valinta julkaistiin itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2013. Akaan kaupungin kulttuuripalkinto myönnetään merkittävästä Akaan taide-elämää edistävästä toiminnasta.

Hallituksesta palkintoa vastaanottamassa kuvassa vasemmalta Teijo Kokko, puheenjohtaja Marjukka Nikkilä, Pirjo Suomu ja Sinikka Soljamo.

Tästä kaikki alkoi...

TaideAkaa ry, eli entiseltä nimeltään Toijalan Taideyhdistys ry, perustettiin lokakuun 19. pnä 1977, Toijalan ensimmäisenä kaupunkivuotena. Kokous pidettiin uudessa virastotalossa, ja läsnä oli 44 henkilöä; paikkakunnan eri taiteenlajien harrastajia ja ystäviä. Taideyhdistystä suunnitteleva kokous oli pidetty jo puoli vuotta aikaisemmin, keväällä.

Yhdistyksen rakenteeseen kuului hallitus ja neljä jaostoa, jotka olivat: kirjallisuusjaosto, kuvaamataiteen jaosto, näyttämötaiteen ja säveltaiteen jaostot. Ensimmäisen 5-vuotiskauden, perustamisesta lähtien, oli yhdistyksen puheenjohtajana varatuomari Markku Lehtimäki ja ja sihteerinä nyt jo edesmennyt toimittaja Lea Seppänen, joka oli myös yhdistyksen kunniapuheenjohtaja.

Yhdistyksen puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet ovat ehtineet monesti vaihtua. Toiminta on vuosikymmenten saatossa ollut monipuolista; perustuen ideointiin, rohkeuteen sekä uusien mahdollisuuksien etsimiseen ja niiden toteuttamiseen. Tätä ohjenuoraa haluaa tämän päivän yhdistys jatkaa.

Syyskokouksessa 27.11.2006 em. jaostojen toiminnot lopetettiin ja samalla päätettiin yhdistyksen uudesta nimestä. Yhdistyksen viimeisimmän sääntömuutoksen on Patentti ja -rekisterihallitus hyväksynyt 29.4.2015.

Hallitus 1982

Kuvassa yhdistyksen hallitus vuodelta 1982: Pj. Markku Lehtimäki, varapj. Ari Yrjänä, sihteeri Lea Seppänen, tal.hoitaja Raija Haapanen sekä jäsenet Hannele Eriksson ja Raili Perttunen.

TaideAkaa ry:n puheenjohtajat ja heidän toimikautensa:

Markku Lehtimäki, vv. 1977-1982
Lea Seppänen, vv.1983-1985, kuollut
Kauko Alamäki, vv. 1986-1990
Riitta Hognerud-Mikkonen, v. 1991
Sari Leskinen, vv. 1992-1998
Sirpa Virtanen, v. 1999
Teijo Kokko, vv. 2000-2006
Marjukka Nikkilä, v. 2007 -

TaideAkaa ry:n sihteerit ja heidän toimikautensa:

Lea Seppänen, vv.1977-1982 (kuollut)
Hannele Eriksson, vv.1983-1985
Marjukka Nikkilä (Saarinen), vv. 1986-1993
Sirpa Virtanen, vv.1994-1997
Teijo Kokko, vv.1998-1999
Pirjo Suomu, vv. 2000- 2013
Mari Pääsky, 1.1.-13.3.2014
Pirjo Joela, 1.5.-31.12.2014, v. 2015 -